Samarbetshälsa

Teamforskaren Håkan Sandberg och jag jobbar ihop med konceptet "Samarbetshälsa". Det går ut på att vi tror oss veta att människor som arbetar ihop, i arbetsgrupper eller team, påverkar och påverkas av varandra. Deras hälsa påverkas av den miljö de jobbar i och deras hälsa kan antingen förbättras eller försämras av det samarbetsklimat som finns runt dem.

När vi förklarar det här för de grupper vi träffar, ute på arbetsplatser, tittar ofta folk på oss och inom sig säger de "Daah!" Det är väldigt kul! (Ibland säger de det högt också, vi tar inte illa upp.) Det är nämligen så lätt att ta till sig de här tankarna, eftersom vi alla någon gång varit i situationer med väldigt gott samarbete, där vi känt oss upplyfta av varandra, vi har blivit stimulerade att prestera max och vi vill aldrig gå hem. Vi har ju alla varit på en lyckad fest, eller hur!
Men på samma sätt är det med det dåliga samarbetet. Det är också lätt att relatera till. Man befinner sig i en grupp där inget funkar, där folk kommer och går, ansvaret för uppgifterna flyter runt och någon får magsår. Jag generaliserar vilt nu, för att göra en poäng!

Vår uppgift med konceptet Samarbetshälsa är att nå ut till människor som jobbar i grupp och dels tala om vad teamarbete är och vilka ingredienser som krävs för att samarbete ska uppstå. Sedan talar vi också om hur den enskilda individen påverkas och påverkar sin omgivning. Det finns fantastiska möjligheter med samarbete! Man kan uppnå helt andra resultat om man arbetar tillsammans och låter sina olika kompetenser blandas. Man kan även dra hälsomässiga fördelar av att arbeta tillsammans. Människor behöver andra människor för att må bra. Och lär man sig knepen och tar ansvar för sin egen hälsa smittar man av sig, speciellt till de man träffar varje dag.
En klassisk win-win situation!

Håkan Sandberg har satt ihop hemsidan om Samarbetshälsan, titta gärna in där för att få veta mer om vårt arbete!